Berga

Forkod
168016
Namn
Berga
Län
Skaraborgs
Pastorat
Hassle.
Husförhörslängd
1766-.

Administrativ historik

Namn
Berga (r-län)
Geo-id
168016000
Tid
0 - 9999