Sankt Per

Forkod
58400
Namn
Sankt Per
Indelning
omkring 1390 utbruten ur Vadstena, omkring 1550 införlivat Klåstad, 1967-01-01 uppgått i Vadstena.
Län
Östergötlands
Pastorat
Vadstena.
Husförhörslängd
1790-1966.