Sankt Peters kloster

Forkod
128102
Namn
Sankt Peters kloster
Alias
Kloster, Nunnesogn, Peters kloster
Län
Skåne
Pastorat
Sankt Peters kloster och Norra Nöbbelöv.
Husförhörslängd
(1683), 1807-.

Administrativ historik

Namn
Sankt peters kloster
Geo-id
128102000
Tid
0 - 9999