Särestad

Forkod
160203
Namn
Särestad
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1961 Särestad, Bjärby, Håle, Tång och Flakeberg, 1962- Särestad, Bjärby, Håle, Tång, Flakeberg, Flo, Ås och Sal.
Husförhörslängd
(1764), 1811-.
Arkiv
1927 februari brand, vissa handlingar förstörda.

Administrativ historik

Namn
Särestad
Geo-id
160203000
Tid
0 - 9999