Säterbo

Forkod
198400
Namn
Säterbo
Indelning
1947-01-01 uppgått i Arboga stadsförsamling (Säterbo kbfd).
Län
Västmanlands
Pastorat
1545-02-12-1946 Arboga stadsförsamling.
Husförhörslängd
1725-1946.