Säters landsförsamling

Forkod
208200
Namn
Säters landsförsamling
Indelning
1636 utbruten ur (Stora) Tuna, 1642-05-08 (beslut 162606-09) utbrutet Säters stadsförsamling, 1952-01-01 uppgått i Säter.
Län
Dalarnas
Pastorat
Säters stadsförsamling.
Husförhörslängd
1768-1951.