Sättna

Forkod
228105
Namn
Sättna
Län
Västernorrlands
Pastorat
-1872 Selånger, 1873- eget.
Husförhörslängd
(1713), 1775-.

Administrativ historik

Namn
Sättna
Geo-id
228105000
Tid
0 - 9999