Sätuna

Forkod
168600
Namn
Sätuna
Indelning
1989-01-01 uppgått i Broddetorp.
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1961 Broddetorp, 1962-1988 Gudhem.
Husförhörslängd
(1800), 1845-1988.

Administrativ historik

Namn
Sätuna
Geo-id
168647003
Tid
0 - 1988
succ
Broddetorp 168647000
1989 - 9999