Segersta

Forkod
218305
Namn
Segersta
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län.
Övrigt
1794-06-06 enligt KRes skulle Segersta anses som moderförsamling, ehuru pastor bor i Hanebo.
Pastorat
-1916 Segersta och Hanebo, 1916-03-24- Hanebo.
Husförhörslängd
1774-.

Administrativ historik

Namn
Segersta
Geo-id
218305000
Tid
0 - 9999