Segerstad

Forkod
168636
Namn
Segerstad
Län
Skaraborgs
Pastorat
åtminstone omkring 1500-1920 Segerstad, Valtorp och Håkantorp, 1920-0501- Stenstorp.
Husförhörslängd
(1740), 1783-.

Administrativ historik

Namn
Segerstad (r-län)
Geo-id
168636000
Tid
0 - 9999