Segerstad

Forkod
178010
Namn
Segerstad
Län
Värmlands
Pastorat
Nor.
Husförhörslängd
1765-.

Administrativ historik

Namn
Segerstad (s-län)
Geo-id
178010000
Tid
0 - 9999