Segerstad

Forkod
84009
Namn
Segerstad
Län
Kalmar
Pastorat
medeltiden Gräsgård, därefter -1575 Hulterstad, 1575-1652 Kastlösa, 16531923 eget, 1923-05-01(beslut 1915-07-09)-1961 Gräsgård, 1962- Södra Möckleby.
Husförhörslängd
(1,739), 1774-.

Administrativ historik

Namn
Segerstad (h-län)
Geo-id
84009000
Tid
0 - 9999