Senäte

Forkod
168100
Namn
Senäte
Indelning
anses ha uppgått i Otterstad 1855 genom att den för Otterstad och Senäte gemensamma kyrkan tagits i bruk.
Län
Skaraborgs
Pastorat
Kållandsö (Otterstads) pastorat.
Husförhörslängd
1778-1857.