Siene

Forkod
152704
Namn
Siene
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1961 Hol, 1962- Lena.
Husförhörslängd
1774-

Administrativ historik

Namn
Siene
Geo-id
152704000
Tid
0 - 9999