Siljansnäs

Forkod
202904
Namn
Siljansnäs
Indelning
1875-05-01 (beslut 1866-05-18) utbruten ur Leksand.
Län
Dalarnas
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1867-.
Arkiv
dispensarkiv.

Administrativ historik

Namn
Siljansnäs
Geo-id
202904000
Tid
1875 - 9999
pre
Leksand 202901002
1640 - 1874