Sillerud

Forkod
176502
Namn
Sillerud
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län, 1815 införlivat del av Dalboredden (Svanskogs sockendel i Älvsborgs län
Pastorat
-1609 Gillberga, 1609- eget eget.
Husförhörslängd
1757-.

Administrativ historik

Namn
Sillerud
Geo-id
176502000
Tid
0 - 9999