Simlinge

Forkod
128717
Namn
Simlinge
Län
Skåne
Övrigt
1724 eldhärjat.
Pastorat
förr eget, omkring 1570-1924 Bösarp, 1924-05-01 - Dalköpinge.
Husförhörslängd
(1683), 1832-.

Administrativ historik

Namn
Simlinge
Geo-id
128717000
Tid
0 - 9999