Singö

Forkod
18804
Namn
Singö
Indelning
slutet av 1500-talet utbruten ur Häverö, stundom betraktad som kapellförsamling, 1922-02-24 enligt KMt annexförsamling.
Län
Stockholms
Pastorat
Häverö.
Husförhörslängd
1734-

Administrativ historik

Namn
Singö
Geo-id
18804000
Tid
0 - 9999