Sjögestad

Forkod
58014
Namn
Sjögestad
Län
Östergötlands
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1931 Rappestad, 1931-05-01- Vikingstad.
Husförhörslängd
1796-

Administrativ historik

Namn
Sjögestad
Geo-id
58014000
Tid
0 - 9999