Sjonhem

Forkod
98039
Namn
Sjonhem
Län
Gotlands
Pastorat
1500-talet-1942 Sjonhem och Viklau, 1943- (beslut 1932-09-16 och 1942-0313) Vänge.
Husförhörslängd
1778-.

Administrativ historik

Namn
Sjonhem
Geo-id
98039000
Tid
0 - 9999