Åker

Forkod
48606
Namn
Åker
Indelning
1845 införlivat Ärja.
Län
Södermanlands
Pastorat
tidigare Åker och Ärja, -1574 Åker, Ärja och Länna, 1574-1581 Åker och Ärja, 1581-1844 Åker, Ärja och Länna, 1845- Åker och Länna.
Husförhörslängd
1689-.

Administrativ historik

Namn
Åker (d-län)
Geo-id
48606000
Tid
0 - 9999