Bergshammar

Forkod
48006
Namn
Bergshammar
Län
Södermanlands
Pastorat
-1961 Tuna, 1962-1976 Lunda, 1976-10-01- Tuna.
Husförhörslängd
1724-.

Administrativ historik

Namn
Bergshammar
Geo-id
48006000
Tid
0 - 9999