Sjösås

Forkod
78003
Namn
Sjösås
Län
Kronobergs
Pastorat
-1961 Sjösås, Drev och Hornaryd, 1962- Sjösås, Drev, Hornaryd och Dädesjö.
Husförhörslängd
1732-

Administrativ historik

Namn
Sjösås
Geo-id
78003000
Tid
0 - 9999