Skå

Forkod
12506
Namn
Skå
Län
Stockholms
-1786 Stockholms län, 1786-1810 Svartsjö län, 1810- Stockholms län.
Pastorat
medeltiden eget, sedan Sånga.
Husförhörslängd
1799-.

Administrativ historik

Namn
Skå
Geo-id
12506000
Tid
0 - 9999