Skållerud

Forkod
156109
Namn
Skållerud
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1927 Ör, 1927-05-01-1961 Holm, 1962- eget.
Husförhörslängd
(1739), 1809-

Administrativ historik

Namn
Skållerud
Geo-id
156109000
Tid
0 - 9999