Skällinge

Forkod
138304
Namn
Skällinge
Län
Hallands
Pastorat
-1961 Valinge, 1962- Grimeton.
Husförhörslängd
1795-.

Administrativ historik

Namn
Skällinge
Geo-id
138304000
Tid
0 - 9999