Skallmeja

Forkod
168217
Namn
Skallmeja
Län
Skaraborgs
Övrigt
skall mycket tidigt ha varit annex till Saleby.
Pastorat
-1545 Sankt Per, 1545- Synnerby.
Husförhörslängd
1746- (lucka 1778-1796).

Administrativ historik

Namn
Skallmeja
Geo-id
168217000
Tid
0 - 9999