Skällvik

Forkod
58207
Namn
Skällvik
Indelning
1521 utbrutet Sankt Anna.
Län
Östergötlands
Pastorat
-1521 eget, 1521-1912 Skällvik och Sankt Anna, 1912-05-01(beslut 1868-10-23)-1919 eget, 1919-05-01-1961 Mogata, 1962- Sankt Anna.
Husförhörslängd
1788-

Administrativ historik

Namn
Skällvik
Geo-id
58207000
Tid
0 - 9999