Skalunda

Forkod
168108
Namn
Skalunda
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1933 Rackeby, 1933-05-01- (beslut 1923-02-16 och 1931-09-24) Sunnersberg.
Husförhörslängd
1790-.

Administrativ historik

Namn
Skalunda
Geo-id
168108000
Tid
0 - 9999