Skånes-Fagerhult

Forkod
113703
Namn
Skånes-Fagerhult
Alias
Fagerhult
Län
Kristianstads
1949-01-01 överfört Långalt från Hishults del i Kristianstads län till Fagerhult i samma län.
Pastorat
-1948 Hishult, 1949- eget.
Husförhörslängd
(1692), 1826- (luckor 1831-1832 och 1841-1842).

Administrativ historik

Namn
Skånes-fagerhult
Geo-id
113703000
Tid
0 - 9999