Bergsjön

Forkod
148032
Namn
Bergsjön
Indelning
. 1971-01-01 utbruten ur Nylöse, motsvarande Bergsjöns kbfd.
Län
Västra Götalands
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1968-.

Administrativ historik

Namn
Bergsjön
Geo-id
148032000
Tid
1971 - 9999
pre
Nylöse 148004004
1969 - 1970