Skånings-Åsaka

Forkod
168210
Namn
Skånings-Åsaka
Alias
Åsaka
Län
Skaraborgs
Pastorat
åtminstone -1553 eget, senare Synnerby, omkring 1575-1922 eget, 1922-05-01- Norra Ving.
Husförhörslängd
1768-.

Administrativ historik

Namn
Skånings-åsaka
Geo-id
168210000
Tid
0 - 9999