Skanör

Forkod
123305
Namn
Skanör
Län
Skåne
Pastorat
-1555 eget, 1555-05-09- början av 1600-talet Falsterbo, sedan -1961 Skanör och Falsterbo, 1962- Räng.
Husförhörslängd
(1684), 1811- (lucka 1830-1831).
Arkiv
1885 skadat vid brand.

Administrativ historik

Namn
Skanör
Geo-id
123305000
Tid
0 - 9999