Skara hospitalsförsamling

Forkod
168200
Namn
Skara hospitalsförsamling
Indelning
1832 uppgått i Skara landsförsamling.
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1791 eget, 1791- Skara stadsförsamling.
Husförhörslängd
1779-1833.