Skårby

Forkod
128602
Namn
Skårby
Län
Skåne
Pastorat
-1787 eget, 1787-05-02- Balkåkra.
Husförhörslängd
(1683), 1804-.

Administrativ historik

Namn
Skårby
Geo-id
128602000
Tid
0 - 9999