Skarhult

Forkod
128520
Namn
Skarhult
Län
Skåne
Pastorat
förr Skarhult och Östra Strö, omkring 1600-1961 Östra Strö, 1962- Gårdstånga.
Husförhörslängd
(1683), 1794- (lucka 1798).

Administrativ historik

Namn
Skarhult
Geo-id
128520000
Tid
0 - 9999