Skärkind

Forkod
58111
Namn
Skärkind
Län
Östergötlands
Pastorat
åtminstone -1540 eget, sedan -1587 Skärkind och Gårdeby, 1587-1961 eget, 1962- Kimstad.
Husförhörslängd
1739-.

Administrativ historik

Namn
Skärkind
Geo-id
58111000
Tid
0 - 9999