Skarstad

Forkod
166007
Namn
Skarstad
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1920 Skarstad, Hällum, Vara och Önum, 1920-05-01- Vara.
Husförhörslängd
1791-.

Administrativ historik

Namn
Skarstad
Geo-id
166007000
Tid
0 - 9999