Skärstad

Forkod
68010
Namn
Skärstad
Län
Jönköpings
Pastorat
-1566 Skärstad och Hakarp, 1566-1961 eget, 1962- Skärstad och Ölmstad.
Husförhörslängd
1727

Administrativ historik

Namn
Skärstad
Geo-id
68010000
Tid
0 - 9999