Skartofta

Forkod
126500
Namn
Skartofta
Indelning
1806-08-16 uppgått i Öved.
Län
Skåne
Pastorat
Skartofta och Öved.
Husförhörslängd
(1683), 1799-1809.