Skärv

Forkod
168207
Namn
Skärv
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1436 (Norra) Lundby, 1436-1566 Eggby, 1566- Stenum, omkring 1570- Skärv, (Norra) Ving och Stenum, omkring 1600- Norra Ving.
Husförhörslängd
1795-.

Administrativ historik

Namn
Skärv
Geo-id
168207000
Tid
0 - 9999