Skärvum

Forkod
168600
Namn
Skärvum
Indelning
1757 uppgått i Grolanda.
Län
Skaraborgs
Övrigt
förväxla ej med Skälvum.
Pastorat
Grolanda.
Husförhörslängd
1721 (endast detta år).