Skeby

Forkod
166106
Namn
Skeby
Län
Skaraborgs
Pastorat
Källby.
Husförhörslängd
(1689), 1791-.

Administrativ historik

Namn
Skeby
Geo-id
166106000
Tid
0 - 9999