Skeda

Forkod
58010
Namn
Skeda
Län
Östergötlands
Pastorat
-1922 eget, 1922-05-01- Skeda och Slaka.
Husförhörslängd
1788-.

Administrativ historik

Namn
Skeda
Geo-id
58010000
Tid
0 - 9999