Skede

Forkod
68518
Namn
Skede
Län
Jönköpings
Pastorat
till omkring 1560 eget, sedan Alseda.
Husförhörslängd
1786-

Administrativ historik

Namn
Skede
Geo-id
68518000
Tid
0 - 9999