Skeglinge

Forkod
128518
Namn
Skeglinge
Län
Skåne
Pastorat
-1929 Borlunda, 1929-05-01(beslut 1924-02-15 och 1927-11-25)-1961 Östra Strö, 1962- Gårdstånga.
Husförhörslängd
(1683), 1820-.

Administrativ historik

Namn
Skeglinge
Geo-id
128518000
Tid
0 - 9999