Skegrie

Forkod
128706
Namn
Skegrie
Län
Skåne
Pastorat
-1924 Västra Tommarp, 1924-05-01-1961 Håslöv, 1962- Hammarlöv.
Husförhörslängd
(1684), 1813-.

Administrativ historik

Namn
Skegrie
Geo-id
128706000
Tid
0 - 9999