Bergunda

Forkod
78017
Namn
Bergunda
Län
Kronobergs
Pastorat
tidigare Öja, senast 1400 Bergunda och Öja.
Husförhörslängd
1744-.

Administrativ historik

Namn
Bergunda
Geo-id
78017000
Tid
0 - 9999