Skelleftehamns kbfd

Forkod
248200
Namn
Skelleftehamns kbfd
Indelning
1937-01-01 bildat inom Skellefteå stadsförsamling, 1961 uppgått i Skellefteå Sankt Örjan.
Län
Västerbottens
Husförhörslängd
1932-1960.
Arkiv
i Skellefteå Sankt Örjan.