Skepparslöv

Forkod
118006
Namn
Skepparslöv
Län
Kristianstads
Pastorat
1536-1869 Norra Åsum, 1869-01-19-1944 eget, 1945- Vä.
Husförhörslängd
(1697), 1810- (lucka 1832-1833).

Administrativ historik

Namn
Skepparslöv
Geo-id
118006000
Tid
0 - 9999